Search form

Actes 12:17

17Na bör̂i ya vè târâdâ-r̂é i néxar̂a â-ê na ce, cè ké-r̂é da aʼ, na bör̂i vi yëwaa yè-r̂é ké pè xi-e i Ör̂ökau xè-i mwâ pö kâmö, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Êr̂ê vèa na gëve yè Iakobo mâ pâr̂â pâ kaavèâi.» Na bör̂i wê tù mâ vi na dèxâ kaa töö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index