Search form

Actes 12:4

4Na wê öxar̂a-è, na bör̂i nââ-ê rö mwâ pö kâmö, mâ kâyâi kavùè cî kâmö né paa cè ké-r̂é vi târ̂î-e. Wè na wê tâ néxâi ké yè rhôôr̂u-é rö némèè pâr̂â kâmö tèi nédèè Paséka.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index