Search form

Actes 12:6

Na Tù Na Pètèru Xè Mwâ Pö kâmö

6Na mö ké pwa na nédaa né ké yè pèi Pètèru i Héroda, aè tèi bwê-ré, wè na wê kur̂u tö êê pö i kaar̂u layèèni na Pètèru rö néjêr̂ê duö paa, aè cér̂é wê târ̂î mwâ pö kâmö na paxa wéa tö vè pâr̂i mèö mwâ.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index