Search form

Actes 13:13

Paulo Mâ Barabas Rö Anétioka Xè Pisidia

Apos 7.1-50; 10.36-43; 2.22-36

13Na wê né wêyê rö nérhëë na Paulo mâ pâr̂â pa béé vâr̂â xi-e mi xè Pafo, cér̂é bör̂i wê cir̂i rö Péréga rö névâ rö Paméfulia. Aè na wê kâyâi-r̂é rö-i na Ioané, mâ vi tëë na Iérusalèm.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index