Search form

Actes 13:15

15É wê cowa vâr̂â mââyöö mâ pâr̂â pérövéta, cér̂é bör̂i nôâ yè-r̂u na pâi pa vi târ̂î mwâ waa ar̂ii êr̂ê: «Wè du kaavèâi-vé éé, na wii rö pwar̂a-u na dèxâ vi pur̂â vè ki pâr̂â kâmö, dè êr̂ê na göu.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index