Search form

Actes 13:33

33Wè na wê ye vè avâr̂i röi na Bâô yè-ve pâr̂â pâlè-r̂é, na na pè mör̂u tëë Ièsu, na ûr̂û ka yu mâ' rö Salamo pèkaar̂u, êr̂ê:

“Gèi rö o xi-nyâ,

Ré gö ër̂i rèi nédaa xina.”

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index