Search form

Actes 13:34

34Aè tö ké pè mör̂u-é tëë rai pâi pa pèii mé, mâ ké yè da vi tëë xi-e na ka bo, na wê êr̂ê ûr̂û-â na Bâô, êr̂ê:

“Gö yè mâ nââ yè-ve pâr̂â aʼvui ka yè yexèvè,

Ré é wê êr̂ê mâ' yè David.”

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index