Search form

Actes 13:43

43Na bör̂i wê vidù rhar̂i na vi kâ vèâi, cér̂é bör̂i vi vèâ cér̂é Paulo mâ Barabas na paxa pôr̂ô rai pâi xè Juda, mâ bör̂i paxa bar̂a yè Bâô, pâi pa waa ar̂ii cér̂é pâi xè Juda, cur̂u bör̂i tëvë yè-r̂é na cur̂u, mâ pur̂â-r̂é cè ké-r̂é tö vè mör̂ö rö-i vi méar̂i vi bwir̂i i Bâô.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index