Search form

Actes 14:17

17Aè na wê dè bâ tö-i na pè ye vè avâr̂i xi-e, na na bâ waa e, mâ na bâ nââ yè-r̂é kwa mi xè nékö, mâ nédaa né déwé, mâ pè kiè-r̂é xè-i êê ara, mâ pè vi or̂o pâr̂â wêê nénââ xé-r̂é.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index