Search form

Actes 15:10

10Tö ökâré, gëve wêr̂êi, gëve waa xina yeyèè yè Bâô, na, gëve nââ rö kwèègûr̂û pâi pa pwêr̂êwaa dèxâ kaa jir̂è ré cér̂é da tâwai kââ na pâr̂â pevaa xé-r̂é mâ gèré bar̂ee?

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index