Search form

Actes 15:17

17Cè ké-r̂é mèyè Ör̂ökau na paxa örua xè-i pâr̂â kâmö,

Mâ pâi paxa dö töö wânii, ré é ye néé-r̂é rö-i néé-nya.

Na êr̂ê na Ör̂ökau,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index