Search form

Actes 15:22

Pèci É Kâyâi Yè Pâi Pa Dö Töö Pa Tâ Néwèi

22Na bör̂i e yè pâr̂â aposetolo mâ pâr̂â pâi béâr̂i, mâ pâr̂â ékalésia wânii, cè ké-r̂é pâbir̂i bör̂i rai-r̂é mâ tùr̂ùwaa-r̂é na Anétioka, cér̂é Paulo mâ Barabas, ökâré wi-a Juda, é vi aʼyè vè Barsabas mâ Silas, wè dui dua vi kwéjî rai pâr̂â pâi pâ kaavèâi.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index