Search form

Actes 15:3

3Cér̂é wê ré nôâ-r̂é na pâr̂â Ékalésia, cér̂é bör̂i tawarher̂e névâ rö Féniki mâ Samaria, mâ vi yëwaa tö bwêê vâr̂â-vi ké wê pugèwè-r̂é i pâi pa dö töö, cér̂é bör̂i pè tuö vi or̂o vè kau yè pâr̂â pâ kaavèâi.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index