Search form

Actes 15:7

7Aè na dö mwââ na ké vi caa-r̂é, na bör̂i tömâ rua na Pètèru, mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Gëve pâr̂â kâmö pâ kaavèâi-nyâ éé, gëve wê tâwai êr̂ê, na wê pâbir̂i mâ' dèxâ rai-r̂é na Bâô, cè ké-r̂é pwêr̂ê xè-i néwâ-nyâ nô né vi rherhî na pâi pa dö töö, mâ cè ké-r̂é tâ néwèi.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index