Search form

Actes 16:1

Na Vi Wa Paulo Mâ Silas Na Timotéo

Apos 15.40,41; Rom 16.21; Fil 2.19-22; 1Tim 1.2; Gal 4.13-15

1Na bör̂i pwa na Paulo rö névâ rö Dérébé mâ Lusétéra. Aè tö rhûû, na tö-i na dèxâ kâmö ka pwêr̂êwaa, néé-é na Timotéo, o i dèxâ bwè xè Juda ka tâ néwèi, aè na kâmö xè Éléni na pevaa xi-e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index