Search form

Actes 16:13

13Aè tèi nédaa ar̂ii, gèvé vi rua xè mèö bé na dèè névâ rö kâr̂âwâ kar̂ö rhëë, ré gèvé tâ néxâi êr̂ê, é pwaér̂ö rö-i. Gèvé bör̂i cuè ria rö-i, mâ vi pur̂â yè pâr̂â powè ré cér̂é vi kâ vèâi-r̂é rö-i.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index