Search form

Actes 16:16

Tö Mwâ Pö Kâmö Rö Filipi

16Gèvé mö ké vi na ka pwaér̂ö, gèvé bör̂i vi javirù gèvé dèxâ bwè kâmö yar̂i ka dowa, ka oè-è na ko né jauu, aè na pôr̂ô yéyé na pâr̂â lèèwi na nââ yè ör̂ökau xi-e, xè-i ké wê jauu xi-e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index