Search form

Actes 16:19

19Cér̂é bör̂i tö rhûû na pâ ör̂ökau xi-e êr̂ê, nè yè yèri ö kââ-ré cér̂é tâ néwèi yè-è cè ké-r̂é kigör̂ödiwi xè-i, cér̂é bör̂i tâ tuwir̂i Paulo mâ Silas, mâ yörhèè-r̂u yè pâr̂â pa vi rhôôr̂u rö ka vi puyo.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index