Search form

Actes 16:23

23Aè, cér̂é wê kurhauʼ-r̂u vè pôr̂ô, cér̂é bör̂i yer̂e-r̂u rö mwâ pö kâmö, mâ ya vè néxâi yè kâmö ré vi târ̂î, cè ki târ̂î-r̂u e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index