Search form

Actes 16:37

37Na bör̂i êr̂ê yè pâ kâmö yar̂i na Paulo, êr̂ê: «Cér̂é wê cowa kujir̂è-vu rö némèè pâr̂â kâmö, na é da tö vi rhôôr̂u-vu, na gövu dè dui xè Roma na gövu, aè é wê cowa yer̂e-vu rö mwâ pö kâmö, bör̂i xina, wè cér̂é kâyâi-vu uyûi! Aè, nè da ûr̂û-ré. Na e na ké-r̂é mi na cér̂é na ka pè xi-vu na bwêê wêyê.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index