Search form

Actes 17:1

Paulo Mâ Silas Rö Tèsalonika

1Tes 1; 2.1-16; Fil 4.16; Ioan 15.19-21,25; 16.2,3

1Cur̂u bör̂i tawarher̂e Améfipoli, mâ Apolonia, cur̂u bör̂i pwa rö Tèsalonika, aè na tö-i na dèxâ mwâ waa ar̂ii i pâi xè Juda;

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index