Search form

Actes 17:10

Paulo Mâ Silas Rö Béréa

Is 8.20; 1Tes 5.21

10Cér̂é bör̂i tùr̂ùwaa nér̂êi Paulo mâ Silas rèi bwê na Béréa na pâi pâ kaavèâi. Cur̂u bör̂i wê pwa rö-i, cur̂u bör̂i vi ru rö mwâ waa ar̂ii i pâi xè Juda.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index