Search form

Actes 17:18

18Cér̂é bör̂i vi tëvë vèâ cér̂é Paulo na bör̂i pa gaamëë rai pâi pâ Épikuréa, mâ pâi pâ Sétoiko, cér̂é bör̂i êr̂ê na bör̂i, êr̂ê: «Nè yè êr̂ê yé na kâmö ka tëvë bwir̂i-a?» Aè cér̂é êr̂ê na bör̂i êr̂ê: «Na ûr̂û ka êr̂ê vèa pâr̂â bâô döwöö na wi-a, wè na vi rherhîrëi yè-r̂é Ièsu, mâ ké yè mör̂u tëë.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index