Search form

Actes 17:34

34Aè cér̂é pirii wa-è na bör̂i kâmö mâ tâ néwèi, bör̂i rai-r̂é, wè, Dionisio, wi xè Aréopago, mâ dèxâ bwè néé-é na Damari, mâ bör̂i pa tö cér̂é-ré.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index