Search form

Actes 17:5

5Aè cér̂é vi yar̂ii na pâr̂â kâmö xè Juda, mâ aʼyè vè béé-r̂é bör̂i kâmö döwi aau xè kaa jana, mâ rhiè vèâi mâ ka rhùr̂ùù névâ, cér̂é bör̂i waa mwâ i Jasona mâ tâ rhîyè Paulo mâ Silas rö-i, cè ki mâ yörhèè-r̂u yè pâr̂â kâmö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index