Search form

Actes 18:18

Na Rhöö-è Tëë Na Paulo Na Anétioka

Apos 21.23-36; 20.16; 14.26

18Na cuè rö-i bar̂ee na Paulo tèi pâr̂â nédaa ka pôr̂ô, na bör̂i yeaa pâi pâ kaavèâi, mâ lèè xè-i na Suria, cér̂é Pisila mâ Akila, aè na wê péö gwâ-ê rö Kénékéré, wè, pètâbâ né dèxâ vi kîbô xi-e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index