Search form

Actes 19:27

27Nè yè bör̂i da pâr̂â nêr̂ê-r̂é rhar̂i ré yè bwir̂i xè-i, aè é yè aʼvè döwi bar̂ee mwâ i bâô bwè ka kîjaa, wè Diana, nè yè bör̂i wê yèri rhîrhér̂é xi-e, ré cér̂é bâ tâ nôô yè-è na pâi xè Asia mâ bwêê jë wânii.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index