Search form

Actes 19:9

9Aè cér̂é bâ mör̂ö rai na bör̂i, mâ kwér̂ènô, mâ cér̂é aʼvè yaané wêyê i Ör̂ökau rö némèè pâr̂â kâmö, na bör̂i wê virai-r̂é na Paulo, mâ pi vi xar̂a pâi pa pwêr̂êwaa, na bör̂i bâ vi pur̂â-r̂é tèi pâr̂â nédaa rö mwâ yu pèci i dèxâ kâmö néé-é na Turana.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index