Search form

Actes 2:17

17“Tèi pâr̂â nédaa ka taadè, wè

Gö yè mâ piyöwîî ko-nyâ rö bwêêwé pâr̂â kar̂ö wânii,

Wè cér̂é yè pérövéta na pâr̂â pâlè-ve pâi mâ powè dowa,

Aè cér̂é yè mâ ngërhûû pètâbâ na pâi dowa pâlè-ve,

Aè cér̂é yè mâ ngëxë na pâr̂â pâi kau xe-ve.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index