Search form

Actes 2:18

18Üüwa, wè tèi pâr̂â nédaa ré gö yè piyöwîî ko-nyâ rö bwêêwé pâr̂â kâmö yar̂i xi-nyâ powè mâ pâi,

Cér̂é yè bör̂i tëvë ûr̂û pérövéta.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index