Search form

Actes 2:36

36Tö ökâré, na e na ké-r̂é rhîâgür̂ü na pâr̂â wêê mwâ wânii rö Israèl êr̂ê, Ièsu ré gëve pè cevè-è rö sataurö, wè na wê cowa pugèwè-è na Bâô cè ki Ör̂ökau mâ Kérisö.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index