Search form

Actes 2:46

46Wè cér̂é bâ tö rhaavu rö mwâ waa ar̂ii rèi pâr̂â nédaa, wè cér̂é kâvii var̂awa rö dèxâ mwâ mâ dèxâ mwâ, mâ ara néara-r̂é xar̂a vi or̂o, mâ wêê nénââ ka avâr̂i,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index