Search form

Actes 2:47

47mâ pè kau Bâô, aè cér̂é méar̂i-r̂é na pâr̂â kâmö wânii. Aè na nââbéé ké pôr̂ô xé-r̂é rèi pâr̂â nédaa na Ör̂ökau röi pâr̂â kâmö ré wê pwa yèr̂i vi pè mör̂u.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index