Search form

Actes 20:17

Na Vi Pur̂â Na Paulo Yè Pâi Béâr̂i Xè Éféso

1Tes 2.1-12; 1Pet 5.1-4; Mat 7.15-20; 2Pet 2.1-3; Tit 1.9-14

17Na bör̂i vi tùr̂ù mi xè Miléto na Éféso na ka aʼyè mi pâr̂â pa béâr̂i rai paxa ékalésia.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index