Search form

Actes 20:23

23rhaaxâr̂ö, na aʼvè néxâi yè-nya na Ko-Ar̂ii tö bwêê vâr̂â vi xi-nya rö pâr̂â névâ, êr̂ê, na târ̂î-nya na kôjuwaa mâ vi pö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index