Search form

Actes 20:4

4Aè cér̂é vi cér̂é-é na Asia na Sopata, o i Pirùs xè Béréa, mâ Arétaka, mâ Sékanéda, dui xè Tèsalonika, mâ Gaio, wi xè Dérébé, mâ Timotéo, mâ Tukiko mâ Trofima, dui xè Asia.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index