Search form

Actes 21:24

24na e na ki tö gëve-r̂é vèâ vèr̂i mâ teur̂u gëve-r̂é vèâ, mâ na e na gèi urhii vè ké-ré cè ké-r̂é yilur̂i pâr̂â pûr̂û gwâ-r̂é, cér̂é yè bör̂i rhau tâwai na pâr̂â kâmö wânii, êr̂ê, na da avâr̂i na pâr̂â kââ ré cér̂é pwêr̂ê xè-i nô né-i, aè na e rö na câwâ xi-i ka yè virù vèr̂i mââyöö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index