Search form

Actes 21:25

25Aè pâr̂â pâi pa dö töö paxa tâ néwèi, wè, gèvé wê cowa yu pèci yè-r̂é mâ kâ vè târi yè-r̂é, ké-r̂é tö koa rai pâr̂â kââ ka miir̂i yè pâr̂â kaxoo, mâ war̂a, mâ bwâr̂âwê é kâwîî kwèègûr̂û-r̂é, mâ pâr̂â vi yôôbö.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index