Search form

Actes 22:3

3«Gö kâmö xè Juda na gènyâ, é ër̂i-nya rö Tarse rö Kilikia; aè é vi ër̂i-nya rö névâ-â, é bör̂i aʼpâgür̂ü yè-nya vè târi mââyöö i pâr̂â pâi kau rö duö néjuu â Gamalièl, na gö dö tâ néxâi yè Bâô vè kau ûr̂û-ve tèi ö nédaa ré xina.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index