Search form

Actes 22:30

Paulo Rö Kaa Vi Kâ Vèâi Ka Kau

Apos 23.28; Mat 23.27,28; 10.16; Sal 37.32,33; Ios 1.9

30Aè gaar̂a, kaavûû paa wè na bar̂i tâwai-e nô ka avâr̂i rö-i ké vi kââr̂â i-e i pâi xè Juda, na bör̂i wê cöö-è, mâ vi câwâ yè pâr̂â pâi pa némèè pâi pa ar̂ii, cér̂é pâi pa vi winô, cè ké-r̂é vi kâ vèâi-r̂é; na bör̂i paur̂u ria Paulo mâ pè tömâ-ê rö négowé né-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index