Search form

Actes 23:21

21Aè koa yè cëi nô xé-r̂é, wè cér̂é pôr̂ô yéyé rai kaar̂u kâmö na pâr̂â kâmö xé-r̂é, ré yè tö yùù wêê goo yè-è, wè cér̂é wê cowa kîbô aʼ yerii-r̂é, êr̂ê, cér̂é yè da ara mâ wâyö kwéyë rua na ké-r̂é wê yö vè mii-e rö-i, aè xina, wè cér̂é tö-a kâ vè tö vâ, mâ târ̂î ké yè wê cëi xi-i.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index