Search form

Actes 23:6

6Na bör̂i wê tâwai na Paulo êr̂ê, pâi pâ sadukaiö mâ bör̂i rai-r̂é, aè pâi pâ farésaiö mâ bör̂i, na bör̂i tëvë rua rö kaa vi tëvë, êr̂ê: «Pâ kaavèâi éé, gö dè farésaiö na gènyâ, mâ o i farésaiö, aè é ërëwaa-nya na pûû-é na vi târ̂î mâ tâ néwèi yè mör̂u tëë xè ka pèii mé.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index