Search form

Actes 24:1

Ké Vi kââr̂â I Paulo

Apos 6.11-13; 21.27-36; Mat 5.11,12

1Tèi nédèè pâr̂â nédaa ka kanii, na bör̂i vi möö na kâmö ka némèè pâi pa ar̂ii, wè wi-a Anania, cér̂é bör̂i pâi béâr̂i bar̂ee, mâ dèxâ kâmö ka vi vaa, néé-é na Térétulo.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index