Search form

Actes 24:10

Na Aʼvè Târi-E Na Paulo Rö Némèè Gavana Filiki

10Na bör̂i wê vi nimè yè Paulo na gavana cè ki tëvë, na bör̂i aʼcëi na ce, êr̂ê: «Gö wê tâwai êr̂ê, na wê pôr̂ô yéyé na pâr̂â nédö ré gè vi winô yè pâr̂â ba, tö ökâré, gö tâ néwèi ké yè dè vi aʼvè târi-nya xi-nya.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index