Search form

Actes 24:14

14Aè ökââ rö kââ ré gö yè pèri vèa yè-i êr̂ê, gö waa ar̂ii yè Bâô i pâr̂â bèmûû-vé rö-i wêyê na ûr̂û-ré cér̂é aʼ vi êr̂ê, ka pi dèxâ na câwâ, aè gö cëi pâr̂â nô wânii ré é yu rö mââyöö mâ pâr̂â pérövéta.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index