Search form

Actes 24:2

2Cér̂é ré vi kââr̂â i Paulo yè gavana. É bör̂i wê aʼyè-è, na bör̂i wê vi kââr̂â i-e na Térétulo, êr̂ê: «Féliki ka e aau, na kau mâmâ nô né ké vi e i névâ xé-vé, na pûû-é na gèi, aè gè waa pâr̂â câwâ ka târi pè waa e névâ-â xè-i ké tâ néxâi yè-è xi-i,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index