Search form

Actes 24:24

Paulo Na Tömâ Rö Némèè Filiki Mâ Drusila

24Bör̂i tèi nédèè bör̂i nédaa, na bör̂i pwa na Filiki, cur̂u Drusila bwè xi-e, wè bwè xè Juda. Na bör̂i aʼyè Paulo, cè ki tö pwêr̂ê rai-e nô né ké yè tâ néwèi yè Kérisö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index