Search form

Actes 24:8

8ké-r̂é vi wa-i na cér̂é pa bar̂i vi kââr̂â i-e, aè gè yè bar̂i ërëwaa-è, gè yè bör̂i rhîâgür̂ü pâr̂â nô wânii ré gèvé vi kââr̂â i-e wa-a.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index