Search form

Actes 26:14

14Gèvé bör̂i rhau bèi ria rö bwêê jë, gö bör̂i pwêr̂ê dèxâ mêr̂ê tëvë, ka pè aʼ-nya rö-i mêr̂ê aʼ xè Hébèru, êr̂ê: “Saulo, Saulo éé, gè kôjuwaa-nya xi-yé? Nè yè kau aau na nêr̂ê-i ûr̂û bwâr̂âwê ré texai mèèjö i ör̂ökau xi-e.”

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index