Search form

Actes 26:26

26Wè na wê rhîâgür̂ü pâr̂â nô-â na ör̂ökau, aè gö tëvë vè târi rö némèè-è, wè gö wê tâwai-e, êr̂ê, na da tö yêr̂ê yè-è na dèxâ xè-i pâr̂â kââ-ré, wè, cér̂é da pwa yêr̂ê rö jorémwâ.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index